Various Artists / Great Voices of Consta
Album: Great Voices of Consta   Collection:World
Artist:Various Artists   Added:Jul 2002
Label:Rounder Records  

Recent Airplay
1. Mar 28, 2019: Cafe Nakhil
Neva Gazel, Sevdim Vallah Sevdim Billah
3. Aug 27, 2002: No Cover, No Minimum
Mia Smyrnia Stin Kokkinia
2. Oct 08, 2002: At the Cafe Bohemian
Nitschun Guerdum

Track Listing
 ArtistTrack Name
1. Dalgas, Andonios Manes Tis Avyis
2. Burhan, Hafiz Nitschun Guerdum
3. Dalgas, Andonios Hasapaki
4. Burhan, Hafiz Kouch Sesleri
5. Dalgas, Andonios Ta Baglamadhakia
6. Bey, Kemani Cevdet Kilbournou Cifte Tellisi
7. Dalgas, Andonios Manes Kiourdili
8. Burhan, Hafiz Hicaz Gazel
9. Dalgas, Andonios Mia Smyrnia Stin Kokkinia
10. Burhan, Hafiz Sevdim Vallah Sevdim Billah
11. Dalgas, Andonios O Kaimos Tou Fthisikou
12. Burhan, Hafiz Neva Gazel
13. Dalgas, Andonios Manes Si Be Mol Smyrneikos
14. Burhan, Hafiz Konyali
15. Dalgas, Andonios Dhervisaki
16. Burhan, Hafiz Rast Tempolu Gazel
17. Dalgas, Andonios Mes'tou Singrou Ti Fillaki
18. Burhan, Hafiz Neva Usak Gazel
19. Dalgas, Andonios To Baglamadhaki Spase
20. Burhan, Hafiz Caragh Gazel Tempolu
21. Dalgas, Andonios Rozika
22. Burhan, Hafiz Neva Hicaz Gael
23. Dalgas, Andonios Katinaki Mou Yia Sena