Yoshihide, Otomo / Night Before the Death Of, the
Album: Night Before the Death Of, the   Collection:General
Artist:Yoshihide, Otomo   Added:Jan 1994
Label:Extreme Records  

Recent Airplay
1. Nov 05, 2008: Brick
Yamaha
3. Sep 01, 2007: Cognitive Overload
1-8
2. Sep 15, 2007: On The Warpath
Teac
4. Sep 28, 2006: Cognitive Overload
Nintendo

Track Listing
1. Toyota   39. Nakamichi
2. Akai   40. Nikon
3. Matsushita   41. Suzuki
4. Aiwa   42. Nisseki
5. Nintendo   43. Fujita
6. Nitsubishi   44. Isuzu
7. Ntt   45. Daihatsu
8. Fuji Film   46. Konica
9. Hitachi   47. Maxell
10. Shimizu   48. Contax
11. Canon   49. Roland
12. Kashima   50. Fujitsu
13. Teac   51. Seiko
14. Nissan   52. Tdk
15. Citizen   53. Sanyo
16. Sony   54. Kao
17. Olympus   55. Shiseido
18. Sansui   56. Marubeni
19. Nec   57. Sekisui
20. Honda   58. Kanebo
21. Seibu   59. Jal
22. Bridgestone   60. Fuji Jyuko
23. Yamaha   61. Crown
24. Matsuda   62. Uniden 21
25. Toshiba   63. Brother
26. Sharp   64. Minolta
27. Mitsui   65. Komatsu
28. Casio   66. Ito Chu
29. Nihon Victor   67. Parco
30. Sega   68. Oki
31. Juki   69. Amano
32. Pioneer   70. Bandai
33. Fostex   71. Renown
34. Sumitomo   72. Sogo
35. Obayashi   73. Takeda
36. Asahi Kasei   74. Kubota
37. Kenwood   75. Konami
38. Toyo Engineering   76. Amada
  77. Korg